Udskriv

Meddelelsen [Panelopdateringen blev ikke fuldført] vises. (kun modeller med et OLED-panel)

Der udføres automatisk en panelopdatering, når tv'et har været brugt i længere tid, for at reducere billedfastholdelse. Hvis tv'et er tændt, netledningen er taget ud, eller den omgivende temperatur ligger uden for området mellem 10 °C og 40 °C under panelopdateringen, gennemføres processen ikke, og denne meddelelse vises.

  • Hvis panelopdatering startede automatisk, genoptages den, når tv'et slukkes med fjernbetjeningen.
  • Hvis panelopdateringen blev startet manuelt, skal du vælge den igen.