Tulosta

Asetukset 4K-erottelutarkkuuden kuvien katseluun korkeammalla tarkkuudella (vain 4K-mallit)

Kun esität korkealaatuista 4K-muotoa HDMI-tuloliitännällä, valitse kohdassa [Ulkoiset tulot] asetus [HDMI-signaalimuoto].

HDMI-signaalimuoto

Muuta HDMI-signaalin muotoasetusta painamalla HOME-painiketta ja valitsemalla sitten [Asetukset] — [Television katselu] — [Ulkoiset tulot] — [HDMI-signaalimuoto].

Vakiomuoto
Tavallinen HDMI-muoto*1 vakiokäyttöön.
Vahvistettu muoto (HDMI IN vain 2/3)
Korkealaatuinen HDMI-muoto*1*2. Valitse vain, kun käytetään tuettuja laitteita.

*1 HDR sisältyy (vain HDR-mallit). HDR-malleilla on [HDR-tila] kohdassa [Asetukset] — [Näyttö ja äänet] — [Kuva] — [Lisäasetukset] — [Videovalinnat].
*2 4K 60p 4:2:0 10-bittinen, 4:4:4, 4:2:2 jne.

Huomautus

  • Kun käytössä on Vahvistettu muoto, kuvaa tai ääntä ei ehkä toisteta oikein. Liitä tässä tapauksessa laite HDMI IN -tuloon, joka on muodossa [Vakiomuoto], tai vaihda HDMI-signaalin muoto HDMI IN muotoon [Vakiomuoto].
  • Valitse Vahvistettu muoto vain, kun käytetään siihen kykeneviä laitteita.
  • Kun katselet 4K-kuvia korkealaatuisessa muodossa, käytä Korkealuokkaiset nopeat HDMI‐kaapelit -kaapelia, joka tukee 18 Gbit/s:n nopeuksia. Katso lisätietoja 18 Gbit/s:n nopeuksia tukevasta Korkealuokkaiset nopeat HDMI‐kaapelit -kaapelista sen teknisistä tiedoista.
  • Joissakin malleissa HDMI-signaalin muoto HDMI IN 2- ja 3-tuloissa muuttuu samanaikaisesti.