Ispis

Upotreba izbornika Akcijski izbornik

Pritiskom na gumb ACTION MENU pojavljuje se izbornik koji pruža brzi pristup funkcijama koje su dostupne za trenutačno prikazani zaslon, kao što su prilagođavanja slike, prilagođavanja zvuka, prilagođavanje glasnoće povezanog uređaja (kao što su slušalice) te postavke prikaza/zvuka. Stavke izbornika razlikuju se ovisno o odabranom zaslonu.

Image of the TV screen
  1. Pritisnite gumb ACTION MENU.
  2. Pomaknite izbor ulijevo ili udesno kako biste odabrali željenu kategoriju.
  3. Pomaknite izbor prema gore ili dolje kako biste odabrali željenu stavku.
  4. Pritisnite gumb (unos) kako biste pokrenuli odabranu stavku.