Ispis

Izbornik Početak

Zaslon koji se prikazuje nakon pritiska gumba HOME na daljinskom upravljaču naziva se izbornik Početak. U izborniku Početak možete pretraživati sadržaj i birati preporučeni sadržaj, aplikacije i postavke.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Pretraživanje, obavijesti, ulazi, tajmeri i postavke (A)

(mikrofon) / (zaslonska tipkovnica):
Služeći se mikrofonom na daljinskom upravljaču ili zaslonskom tipkovnicom koja se prikazuje na televizoru unesite ključne riječi i pretražujte razne sadržaje.
Pojedinosti o glasovnom pretraživanju potražite na stranici Pretraživanje glasom.
(Obavijesti):
Prikazuje se u slučaju obavijesti, primjerice kad se pojavi problem s povezivanjem. Broj označava broj obavijesti.
(Ulazi):
Prebacuje ulazni uređaj povezan na televizor.
(Tajmeri):
Konfiguriranje [Tajmer za uključivanje] i [Tajmer za isključivanje].
Pojedinosti potražite na stranici Postavljanje tajmera.
(Postavke):
Konfiguriranje raznih postavki vezanih uz televizor.
Pojedinosti potražite na stranici Postavke.

Aplikacije (B)

Prikazuje vaše omiljene aplikacije.

  • Ako odaberete [Aplikacije], prikazat će se popis instaliranih aplikacija.
  • Odaberite [Dodaj aplikaciju u favorite] kako biste aplikaciju dodali u omiljene.
  • Ako odaberete dodanu aplikaciju te pritisnete i držite tipku (unos) na daljinskom upravljaču, možete promijeniti redoslijed razvrstavanja ili ukloniti omiljenu.
  • Ako odaberete aplikaciju televizora, moći ćete gledati televizijska emitiranja ili ulaz.

Sljedeće (C)

Prikazuje što možete gledati sljedeće ovisno o sadržaju.

Napomena

  • Ako nema primjenjivog sadržaja, [Sljedeće] možda neće biti prikazano.

Kanali (D)

Retci ispod opcije Aplikacije (B) nazivaju se »Kanali«. Ovdje možete gledati preporučeni sadržaj s uređaja za videostreaming.

Savjet

  • Nedavna povijest gledanih kanala prikazana je pod opcijom [TV].
  • Sadržaj možete dodati na Sljedeće tako da odaberete sadržaj na bilo kojem kanalu te pritisnete i držite gumb (unos) na daljinskom upravljaču.
  • Možete pomaknuti neke od kanala pod naslovom »Kanali (D)« u izborniku Početak. S pomoću gumba (gore) / (dolje) možete pomaknuti fokus na okruglu ikonu retka koji želite pomaknuti i pritisnite gumb (lijevo) (ili (desno), ovisno o jeziku prikaza televizora) kako biste redak mogli pomaknuti gore ili dolje pritiskanjem gumba (gore) / (dolje).

Prilagodi kanale (E)

[Prilagodi kanale] služi za prikazivanje ili skrivanje odabranih kanala.

Savjet