Spausdinti

Žinyno naudojimas

Šiame žinyne paaiškinama, kaip naudoti šį televizorių. Be to, informacijos galite ieškoti „Nustatymo vadovas“, kur pateikiama televizoriaus montavimo aprašymų, ir „Trumpasis vadovas“, kur pateikiama šio televizoriaus dalių aprašymų, techninių duomenų ir informacijos apie tvirtinimą prie sienos.

Šiame žinyne pageidaujamą informaciją galite skaityti iš eilės arba surasti ją tiesiogiai. Norėdami ieškoti, ekrano viršuje pasirinkite the search icon.

Žinyno versijos

Televizoriui parengtos dvi žinyno versijos: integruotasis žinynas ir internetinis žinynas. Norint peržiūrėti internetinį žinyną, televizorių reikia prijungti prie interneto. Norėdami perjungti tarp integruotojo žinyno ir internetinio žinyno, naudokite ekrano viršuje esantį perjungimo mygtuką (A). Dirstelėję į ekrano viršuje esantį pavadinimą, galite sužinoti, kuris žinynas rodomas šiuo metu.

Illustration of the location of switch button A
  1. Prijunkite televizorių prie interneto.
  2. Jei norite perjungti žinyno versiją, pasirinkite (A).

Pastaba

  • Norint naudoti naujausias žinyne aprašytas funkcijas, gali reikėti atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Išsamios informacijos apie programinės įrangos naujinius žr. Programinės įrangos naujiniai psl.
  • Žinyne pateikti nustatymų pavadinimai gali skirtis nuo rodomų televizoriuje, priklausomai nuo televizoriaus išleidimo datos arba Jūsų modelio / šalies / regiono.
  • Žinyne esantys vaizdai ir iliustracijos gali skirtis atsižvelgiant į televizoriaus modelį.
  • Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.

Patarimas

  • Jei norite sužinoti, ar jūsų televizoriuje veikia kuri nors žinyne aprašyta funkcija, žr. spausdintinę instrukciją arba „Sony“ gaminių katalogą.
  • Šis žinynas yra parengtas visiems regionams ir šalims. Kai kurie šiame žinyne pateikti aprašymai negalioja tam tikriems regionams ir šalims.