Skriv ut

Bruke Action-menyen

Når du trykker på ACTION MENU-knappen, vises en meny og gir rask tilgang til funksjonene som er tilgjengelige for skjermen som vises nå, som justeringer av bilde, lyd, volum for den tilkoblede enheten (som hodetelefoner) og innstilling av skjermvisning/lyd. (Elementene i menyen varierer avhengig av den valgte skjermen.)

Image of the TV screen
  1. Trykk på ACTION MENU-knappen.
  2. Flytt fokuset til venstre eller høyre for å velge ønsket kategori.
  3. Flytt fokuset opp eller ned for å velge ønsket element.
  4. Trykk på (Enter)-knappen for å starte det valgte elementet.