Skriv ut

Bruk TV-menylinje

Denne funksjonen er tilgjengelig for TV-apparater som ikke har en DISCOVER-knapp på den medfølgende fjernkontrollen.

Trykk på TV-knappen mens du ser på en TV-sending for å vise TV-menylinje. TV-menylinje gjør det mulig å få tilgang til Favorittkanaler og viser TV-meny, som gir tilgang til kanallisten, listen med opptakstitler eller tidsurlisten.

Image of the TV screen
 1. Trykk på TV-knappen mens du ser på en TV-sending.
  TV-menylinje vises nederst på skjermen.
 2. Flytt fokuset opp eller ned for å velge ønsket kategori.
 3. Flytt fokuset til venstre eller høyre for å velge ønsket element.
 4. Trykk på (Enter)-knappen for å starte det valgte elementet.

Legge kanaler til favorittene

 1. Trykk på TV-knappen mens du ser på en TV-sending.
  TV-menylinje vises nederst på skjermen.
 2. Flytt fokuset ned for å velge [Legg til kanaler i favoritter].
 3. Velg [Favoritter] du ønsker å stille inne for å legge til dine favorittkanaler.

Tips

 • Hvis du velger [Legg til Favoritter] fra [Action-menyen], kan du legge til kanalen du ser på i [Favorittkanaler].

For å endre innstillingene til denne funksjonen

 1. Trykk på TV-knappen mens du ser på en TV-sending.
  TV-menylinje vises nederst på skjermen.
 2. Flytt fokuset til [Innstillinger]-kategorien.
 3. Velg ønsket element for å endre innstillingene.

Tilgjengelige alternativer

[Vis/skjul kategorier]
Velg innholdskategoriene som skal vises i TV-menylinje. Du kan ikke skjule [Innstillinger].
Du kan skjule [Populære valg], men det er avhengig av TV-modellen.
[Sorter kategorier]
Velg en innholdskategori å sortere.
[Legg til sjangerkategorier]
Legg til genre for å skape din egen egendefinerte innholdskategori.
[Legg til nøkkelordkategorier]
Legg til nøkkelord for å skape din egen egendefinerte innholdskategori.
[Sortér TV-kanalene]
Velg type sortering av TV-kanaler.
[Vis størrelse]
Velg menyens visningsstørrelse.

Merknad

 • Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av modellen/regionen/landet ditt.