Skriv ut

Bruke veiledningen

Denne veiledningen forklarer hvordan dette TV-apparatet skal brukes. Du finner også informasjon i Innstillingsveiledning om montering av TV-apparatet og i Referanseveiledning beskrivelser av deler, spesifikasjoner og veggmontering av dette TV-apparatet.

Denne veiledningen kan du enten lese i rekkefølge, eller bruke til å søke direkte etter ønsket informasjon. Du kan søke ved å velge the search icon øverst på skjermen.

Versjoner av veiledningen

For ditt TV-apparat er det to versjoner av veiledningen: den innebygde veiledningen og nettveiledningen. TV-apparatet må være tilkoblet Internett for at du skal kunne vise nettveiledningen på TV-skjermen. Bruk skifteknappen (A) øverst på skjermen til å skifte mellom den innebygde og den nettbaserte versjonen. Du kan se hvilken veiledning som vises, ved å se på tittelen øverst på skjermen.

Illustration of the location of switch button A
  1. Koble TV-en til Internett.
  2. Velg (A) for å skifte til veiledningsversjonen.

Merknad

  • Det kan hende du må oppdatere TV-apparatets programvare for å kunne bruke de nyeste funksjonene beskrevet i veiledningen. Se Programvareoppdateringer for detaljer om programvareoppdateringer.
  • Navnene på innstillinger i veiledningen kan være annerledes enn de som vises på TV-en, avhengig av TV-ens utgivelsesdato eller modellen/landet/regionen.
  • Bildene og illustrasjonene som brukes i Hjelpeveiledning kan være forskjellige avhengig av TV-ens modell.
  • Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Tips

  • For å finne ut om TV-apparatet er utstyrt med én av funksjonene beskrevet i veiledningen, må du sjekke papirhåndboken eller en Sony-produktkatalog.
  • Denne veiledningen er skrevet for alle regioner/land. Det kan hende noen beskrivelser i denne veiledningen ikke gjelder for noen regioner og land.