Drukuj

Korzystanie z Menu czynności

Po naciśnięciu przycisku ACTION MENU zostaje wyświetlone menu zapewniające szybki dostęp do funkcji dostępnych dla aktualnie wyświetlanego ekranu, takich jak regulacja obrazu, regulacja dźwięku, regulacja głośności podłączonego urządzenia (np. słuchawek) i ustawienia ekranu/dźwięku. Pozycje w menu różnią się w zależności od wybranego ekranu.

Image of the TV screen
  1. Naciśnij przycisk ACTION MENU.
  2. Przenieś fokus w lewo lub w prawo, aby wybrać żądaną kategorię.
  3. Przenieś fokus w górę lub w dół, aby wybrać żądaną pozycję.
  4. Naciśnij przycisk (Enter), aby uruchomić wybraną pozycję.