Drukuj

Korzystanie z pilota

Wiele funkcji telewizora można obsługiwać za pomocą przycisków (Góra) / (Dół) / (Lewa) / (Prawa) i (Enter).

Kształt i przyciski pilota zależą od modelu/kraju/regionu.

Dostarczony pilot różni się w zależności od posiadanego modelu telewizora. Opisy przycisków pilota zawiera Przewodnik.

  1. Przyciski (Góra), (Dół), (Lewa) i (Prawa) służą do „zaznaczania” żądanych pozycji.
    The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
  2. Aby wybrać aktualnie zaznaczoną pozycję, naciśnij środek przycisku (Enter).
    The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu

Naciśnij przycisk BACK.

Wskazówka