Drukuj

Odtwarzanie treści zapisanych na urządzeniu USB

Aby nagrywać programy na urządzeniu pamięci masowej USB lub oglądać nagrane programy, patrz Nagrywanie programów telewizyjnych.

Podłączanie urządzenia USB

Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB telewizora, aby słuchać muzyki i wyświetlać zdjęcia lub filmy zapisane w urządzeniu.

Illustration of the connection method
 1. Urządzenie pamięci masowej USB

Korzystaj ze zdjęć/muzyki/filmów zapisanych w urządzeniu USB

Zdjęcia/muzykę/filmy wideo z urządzenia USB można odtwarzać na telewizorze.

 1. Jeśli urządzenie USB podłączone do telewizora ma włącznik zasilania, włącz go.
 2. Naciśnij przycisk HOME i wybierz (ikona Aplikacje) z menu głównego, po czym wybierz opcję [Odtwarzacz Multimedialny].
  Jeśli dostarczony pilot jest wyposażony w przycisk APPS, możesz nacisnąć przycisk APPS.
 3. Wybierz nazwę urządzenia USB.
 4. Wybierz folder oraz plik do odtworzenia.

Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

Uwaga

 • Wyświetlanie niektórych zdjęć lub folderów zajmuje dużo czasu w zależności od rozmiarów obrazu, rozmiaru pliku oraz liczby plików w folderze.
 • Wyświetlenie urządzenia USB może chwilę potrwać, ponieważ telewizor uzyskuje dostęp do urządzenia USB za każdym razem, kiedy urządzenie USB zostaje podłączone.
 • Wszystkie porty USB telewizora obsługują tryb Hi-Speed USB. Niebieski port USB obsługuje SuperSpeed (USB 3.1 Gen. 1 lub USB 3.0). Koncentratory USB nie są obsługiwane.
 • Podczas dostępu do urządzenia USB nie wyłączaj telewizora ani urządzenia USB, nie odłączaj kabla USB ani nie wyjmuj lub nie wkładaj nośników do nagrywania. Grozi to uszkodzeniem danych w urządzeniu USB.
 • W przypadku niektórych plików odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.

Wskazówka