Drukuj

Ustawianie timera

Ustawianie timera włączenia

Timer włączenia automatycznie włącza telewizor o określonym czasie, na przykład kiedy rozpoczyna się program, który chcesz obejrzeć. Umożliwia także wykorzystanie telewizora jako budzika.

  1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje (ikona Timery) — [Timer włączania] — żądana opcja.

Ustawianie timera wyłączania

Timer wyłączania automatycznie wyłącza telewizor po ustawionym czasie.

  1. Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje (ikona Timery) — [Timer wyłączania] — żądana opcja.

Uwaga

  • Kiedy wyłączysz telewizor i włączysz go ponownie, opcja [Timer wyłączania] przyjmuje ustawienie [Wył.].