Tlač

Niektorý platený obsah nie je možné prehrať.

  • Zdrojové zariadenie musí spĺňať požiadavky HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
    Môže sa stať, že niektorý platený obsah sa pomocou zdrojového zariadenia, ktoré nespĺňa normy HDCP 2.0/2.1/2.2, nezobrazí.