Skriv ut

Ta emot digitala sändningar

  1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning] — [Digital sökning] — [Automatisk digital kanalinställning].
  2. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in alla tillgängliga digitala kanaler och spara inställningarna i TV:n.

Så här ändrar du inställningsintervall

Välj [Normal] eller [Full] i [Autom. Kanalinställnings område].

[Normal]
Söker efter tillgängliga kanaler i din (ditt) region/land.
[Full]
Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/land.

Tips

  • Du kan justera om TV:n genom att köra [Automatisk digital kanalinställning] efter att ha flyttat till en ny bostad eller bytt tjänsteleverantörer, eller för att söka efter nya kanaler.