Skriv ut

Ta emot satellitsändningar (endast satellitkompatibla modeller)

Satellitkompatibla modeller har [Konfiguration av satellit] i [Inställningar] [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning].

Om du har installerat en parabol kan du visa satellitsändningar genom att konfigurera kanalinställningarna. Se beskrivningarna nedan för att hjälpa dig att bestämma typ av installation och finjustera parabolantennen.

  1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning] — [Konfiguration av satellit] — [Digital satellitinställning].

Tillgängliga alternativ

[Antenninställningar]
Väljer typ av satellitinstallation.
Typen av satellitinstallation kan vara en kabelsändning, fast antenn eller DiSEqC.
En kabelsändning möjliggör leverans av program till flera mottagare via en enda koaxialkabel. Varje mottagare eller kanalinställning tilldelas ett användarband.
Med DiSEqC-installationer kan du ansluta till flera parabolantenner eller LNB-enheter om du har dem. Du kan välja mellan dem med hjälp av TV-kontrollen.
Fast antenn är oftast den enklaste typen av installation, där det finns en parabolantenn och LNB.
[Band]
Konfigurerar antalet användarband som tilldelats TV:n eller kanalinställningen.
[Bandfrekvens]
Konfigurerar frekvensen på användarband som tilldelats TV:n eller kanalinställningen.
[Allmän satellit]/[Övriga (Allmän satellit)]
Söker efter satellittjänster baserat på en grupp av allmänna inställningar. Inställningen som visas varierar beroende på modell.
[DiSEqC kontroll]
Konfigurerar inställningarna för att styra ytterligare satellitutrustning såsom satellitomkopplare.
[Typ av sökning]
[Fullständig sökning]: Söker igenom alla tillgängliga satellitfrekvenser.
[Nätverkssökning]: Skannar baserat på fördefinierade nätverksparametrar. Om tjänsterna fortfarande saknas efter att du har utfört [Nätverkssökning] kan du försöka med [Fullständig sökning].
[Manuell sökning]: Du kan ställa in skanningsfrekvensen och andra transponderparametrar.