Skriv ut

[Inställningar för expertpanel] (endast modeller utrustade med en OLED panel)

Dessa alternativ är tillgängliga för modeller som är utrustade med en OLED-panel och används för att förhindra inbränning.

Om samma bild visas flera gånger eller under långa tidsperioder, kan bildkvarhållning inträffa.
TV:n har två funktioner, [Pixelläge] och [Uppdatera panel] som syftar till att minska inbränning.

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Inställningar för expertpanel] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Pixelläge]
Flyttar bilden som visas med jämna mellanrum för att förhindra inbränning. Under normala omständigheter ska du använda TV:n med det här alternativet aktiverat.
[Uppdatera panel]
Utför alternativet manuellt endast när inbränning är särskilt märkbar.

Observera

  • Utför paneluppdatering endast när inbränning är särskilt märkbar. Som referens, utför det bara en gång om året. Undvika att utföra det mer än en gång om året, eftersom det kan påverka den användbara livslängden för panelen.
  • Paneluppdatering tar ungefär en timme att slutföra. En vit linje kan visas på skärmen under paneluppdatering. Det är inte något fel på TV:n.
  • Utför justeringar när rumstemperaturen är mellan 10 °C och 40 °C. Om rumstemperaturen är utanför detta intervall kan paneluppdateringen eventuellt inte slutföras.