Skriv ut

[Visning och ljud]

  1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Bild]
Konfigurerar bildskärmsinställningar som anpassar bildkvaliteten, till exempel skärmens ljusstyrka.
[Skärmkontroll]
Justerar skärmstorlek och position.
[Ljud]
Konfigurerar inställningar som justerar ljudet.
[Ljudutgång]
Konfigurerar valinställningar relaterade till högtalare.