Skriv ut

[Konton och inloggning]

  1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Konton och inloggning] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Google]
Synkroniserar det registrerade Google-kontot eller avlägsnar kontot.
[Lägg till konto]
Lägger till ett Google-konto. Du kan lägga till flera Google-konton och växla mellan dem beroende på appen.