Skriv ut

[Enhetsinställningar]

  1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Om]
Visar information om TV:n.
[Datum och tid]
Justerar aktuell tid.
[Språk/Language]
Väljer menyspråk. Det valda menyspråket anges även som röstigenkänningsspråk.
[Tangentbord]
Konfigurerar inställningarna för tangentbordet på skärmen.
[Ljud]
Konfigurerar inställningen [Systemljud].
[Lagring]
Ändrar inställningarna relaterade till datalagring.
[Startskärm]
Anpassar kanaler som visas på [Startskärm] och sorterar appar.
[Google]
Konfigurerar sökinställningarna.
[Skärmsläckare]
Konfigurerar inställningarna för skärmsläckare.
[Plats]
Konfigurerar platsinställningarna för att hämta användarplatsen.
[Säkerhet och begränsningar]
Konfigurerar begränsningar som till exempel att hindra barn från att använda specifika appar.
[Tillgänglighet]
Konfigurerar inställningarna för tillgängliga funktioner och tjänster för att hjälpa användare att lättare navigera sina enheter.
[Återställ]
Återställer TV:n till fabriksinställningar.
[LED-belysning]
Konfigurerar inställningarna [LED-belysning]. (Funktionens tillgänglighet beror på din modell.)
[Ström]
Ändrar inställningarna relaterade till strömförbrukning.
[Första installationen]
Ställer in grundläggande funktioner såsom nätverk och kanaler för första användningstillfället.
[Inställningar för butiksläget]
Förbättrar kvaliteten på skärmen om den ska användas i en butik [Demoläge], etc.