Skriv ut

[Fjärrkontroller och tillbehör]

  1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Bluetooth-inställningar]
Ställer in registrering/avregistrering av Bluetooth-enheter.
[Fjärrkontroll]
Inställning för att para ihop Röst-fjärrkontroll.