Skriv ut

Ställa in en timer

Ställa in timern

Timer slår automatiskt på TV:n vid en viss tidpunkt, till exempel när ett program som du vill titta på visas. Du kan också använda TV:n som en väckarklocka.

  1. Tryck på HOME och välj sedan (ikonen Timers) — [På-timer] — önskat alternativ.

Ställa in insomningstimern

Insomningstimern stänger automatiskt av TV:n efter en förinställd tid.

  1. Tryck på HOME och välj sedan (ikonen Timers) — [Avstängn.timer] — önskat alternativ.

Observera

  • När du stänger av TV:n och slår på den igen återställs [Avstängn.timer] till [Av].