พิมพ์

การแสดงภาพในหน้าจอขนาดเล็ก

ท่านสามารถแสดงภาพที่ท่านกำลังรับชม (รายการ ทีวี หรือเนื้อหาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ HDMI) เป็นหน้าจอขนาดเล็กที่มุมหนึ่งได้

image

การแสดงภาพเป็นหน้าจอขนาดเล็ก

 1. กดปุ่ม ACTION MENU ขณะรับชมรายการ ทีวี หรือเนื้อหาจากอุปกรณ์ HDMI จากนั้นเลือก [การแสดงผลหลายแหล่งพร้อมกัน]
  ภาพปัจจุบันจะแสดงเป็นหน้าจอขนาดเล็กที่มุมหนึ่ง

หมายเหตุ

 • หน้าจอขนาดเล็กจะแสดงที่ด้านบนของแอพพลิเคชั่นล่าสุดที่ใช้ อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคชั่นที่แสดงอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสภาวะบางประการ
 • การทำงานต่างๆ เช่น การเปลี่ยนช่อง จะถูกปิดใช้งานในขณะที่รับชมด้วยหน้าจอขนาดเล็ก
 • รายการ ทีวี, ช่องต่อเข้า เช่น อุปกรณ์ HDMI , แอพพลิเคชั่นที่เล่นภาพยนตร์ หรือบางแอพพลิเคชั่นที่เล่นภาพหรือเพลง ไม่สามารถแสดงพร้อมกันได้
 • ตำแหน่งของหน้าจอขนาดเล็กจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ ท่านไม่สามารถตั้งค่าด้วยตนเองได้

การปิดหน้าจอขนาดเล็กหรือการกลับไปแสดงแบบเต็มจอ

 1. กดปุ่ม HOME ค้างไว้่เพื่อแสดงรายการของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ล่าสุด
 2. ปิดหน้าจอขนาดเล็กโดยการเลือกปุ่มที่ต้องการใต้หน้าจอขนาดเล็ก หรือกลับไปแสดงแบบเต็มจอ (A)
  ภาพด้่านล่างเป็นเพียงภาพตัวแทนและอาจแตกต่างจากหน้าจอจริง

image

รายการของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ล่าสุด (B) จะแสดงใต้หน้าจอขนาดเล็ก

หมายเหตุ

 • หากท่านเปลี่ยนเป็นแอพพลิเคชั่นที่เล่นภาพยนตร์ ภาพ หรือเพลงจากรายการของแอพพลิเคชั่นที่ใช้ล่าสุด หน้าจอขนาดเล็กจะปิด (รายการ ทีวี หรือการเล่นจากอุปกรณ์ HDMI จะปิด) การกลับไปยังรายการ ทีวี หรืออุปกรณ์ HDMI ให้กดปุ่ม TV หรือเปลี่ยนสัญญาณเข้า