พิมพ์

การเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวีอยู่

การใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี เช่น เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD หรือการชมรายการทีวี หลังจากการใช้อุปกรณ์นั้นๆ ท่านต้องเปลี่ยนสัญญาณเข้า

  1. กดปุ่ม Input selectซ้ำๆ เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นการออกอากาศทางทีวีได้โดยการกดปุ่ม TV บนรีโมทคอนโทรล

การเปลี่ยนจากโฮมเมนู

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือกแหล่งสัญญาณเข้าจาก [อินพุต]