พิมพ์

การทำให้ทีวีอัพเดทอยู่เสมอ

ทีวีจะรับข้อมูลอย่างเช่น คู่มือ ผังรายการ หรือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมา (เมื่อเปิดใช้งาน [โหลดซอฟท์แวร์อัตโนมัติ] เอาไว้) ขณะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย เพื่อให้ทีวีของท่านได้รับการอัพเดท เราแนะนำให้ท่านปิดทีวีตามปกติโดยใช้ปุ่มเปิดปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี