พิมพ์

คุณสมบัติการเข้าถึง

TV เครื่องนี้มีคุณสมบัติในด้าน [การเข้าถึง] ฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียงพูดสำหรับข้อความบนหน้าจอ การซูมเพื่อให้สามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น และคำบรรยายใต้ภาพ

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การเข้าถึง] เพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

[การเข้าถึง] มีฟังก์ชั่นทางลัดเพื่อให้ท่านสามารถเปิดหรือปิดได้โดยการกดปุ่ม Mutingบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

คำแนะนำ

  • การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อท่านกดปุ่ม Mutingบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีคือ [โปรแกรมอ่านหน้าจอ] เปิดใช้งานฟังก์ชันโดยใช้ [ทางลัดสำหรับการเข้าถึง] ใน [การเข้าถึง] และเปลี่ยนคุณสมบัติที่กำหนดโดยใช้ [บริการทางลัด]
  • การใช้การแปลงข้อความเป็นเสียงพูดตามคู่มือช่วยเหลือ ให้ดูคู่มือช่วยเหลือในเว็บไซต์ช่วยเหลือ Sony โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

    http://www.sony-asia.com/support/
    http://www.sony-asia.com/support/