พิมพ์

คุณสมบัติการเข้าถึง

ทีวีเครื่องนี้มีคุณสมบัติอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เช่น ฟังก์ชั่นแปลงข้อความเป็นเสียงพูดสำหรับข้อความบนหน้าจอ การซูมเพื่อให้สามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น และคำบรรยายใต้ภาพ

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การเข้าถึง] เพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

คำแนะนำ

  • การใช้การแปลงข้อความเป็นเสียงพูดบนคู่มือช่วยเหลือ ให้ดูคู่มือช่วยเหลือในเว็บไซต์ช่วยเหลือ Sony โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

    http://www.sony-asia.com/support/