พิมพ์

การใช้ผัง รายการ

ท่านสามารถค้นหารายการที่ชื่นชอบของท่านได้อย่างรวดเร็ว

  1. กดปุ่ม GUIDE เพื่อแสดง ผังรายการ แบบดิจิตอล
  2. เลือก รายการ ที่จะรับชม
    รายละเอียดของ รายการ จะปรากฏขึ้น
  3. เลือก [รับชม] เพื่อรับชม รายการ

การเปลี่ยน ผัง รายการ

ท่านสามารถเปลี่ยน ผัง รายการเป็น [การเลือกของทีวี] หรือ [Guide ประเภท] ได้ บางตัวเลือกอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ท้องที่/ประเทศของท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเปลี่ยน ผังรายการ เพื่อดู [รายชื่อที่บันทึกไว้] หรือ [รายการตั้งเวลา] ได้ (รุ่นที่มีการบันทึก HDD USB เท่านั้น)

  1. เลื่อนโฟกัสไปยังรายการซ้ายสุด จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายอีกครั้งเพื่อเปิดเมนู
  2. เลือกผังรายการหรือ รายการ ที่ต้องการ

การใช้ฟังก์ชั่นเสริม

  1. ขณะที่ ผังรายการ แสดงอยู่ กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการ