พิมพ์

การใช้บริการทีวีที่ออกอากาศแบบอินเตอร์แอคทีฟ

การแสดงข้อมูลตัวอักษร

ท่านสามารถดูข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลภาพกราฟฟิกที่เป็นตัวอักษร ซึ่งรวมไปถึงข่าวในประเทศ, ข้อมูลสภาพอากาศ และผังรายการทีวี ท่านสามารถค้นดูข้อมูลที่ท่านสนใจ และเลือกข้อมูลที่ท่านต้ิองการแสดงโดยการใส่หมายเลข

  1. กดปุ่ม Textเพื่อแสดงข้อมูลตัวอักษร

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการข้อมูลตัวอักษรดิจิตอล

บริการข้อมูลตัวอักษรดิจิตอลนำเสนอเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยภาพกราฟฟิกและภาพถ่ายอย่างเรียบเนียน มีคุณสมบัติหลายรายการที่สามารถใช้งานได้ เช่น การเชื่อมโยงหน้าและการนำทางที่ใช้งานง่าย บริการนี้มีให้บริการโดยสถานีออกอากาศจำนวนมาก (คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอินเตอร์แอคทีฟแอพพลิเคชั่นแบบดิจิตอล

บริการอินเตอร์แอคทีฟแอพพลิเคชั่นนำเสนอข้อความและภาพกราฟฟิกดิจิตอลคุณภาพสูง พร้อมทั้งตัวเลือกขั้นสูงต่างๆ บริการนี้มีให้บริการโดยสถานีออกอากาศหลายราย (คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ)

หมายเหตุ

  • บริการแบบอินเตอร์แอคทีฟจะสามารถใช้งานได้หากมีให้บริการจากสถานีออกอากาศ
  • ฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้และเนื้อหาบนหน้าจอจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสถานีออกอากาศ
  • หากเลือกคำบรรยายใต้ภาพและท่านเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นข้อมูลตัวอักษรดิจิตอลผ่านปุ่ม Textคำบรรยายใต้ภาพอาจหยุดแสดงในบางสถานการณ์ เมื่อท่านออกจากแอพพลิเคชั่นข้อมูลตัวอักษรดิจิตอล หน้าจอคำบรรยายใต้ภาพจะแสดงขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติ