พิมพ์

การเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์หรือ DVD

เชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD เข้ากับทีวี

ใช้วิธีเชื่อมต่อด้านล่างตามเทอร์มินัลที่ใช้อยู่บนทีวีของคุณ

หมายเหตุ

 • สามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ

คำแนะนำ

 • นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิล) ได้เช่นเดียวกับเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD

การเชื่อมต่อ HDMI

เพื่อคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด เราแนะนำให้เชื่อมต่อเครื่องเล่นของท่านเข้ากับทีวีโดยใช้สาย HDMI หากเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD มีพอร์ต (ช่องต่อ) HDMI ให้เชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI

 1. เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD (เหมือนกับการเชื่อมต่อกล่อง set-top box)
 2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*

* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สาย HIGH SPEED HDMI ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีโลโก้ HDMI

 • หากอุปกรณ์มีสายแจ๊ค DVI (ช่องต่อ) ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับช่อง HDMI (ที่มีพอร์ต AUDIO IN) ผ่านทางอแดปเตอร์อินเตอร์เฟส DVI - HDMI (ไม่ได้มีจัดเตรียมไว้ให้) และเชื่อมต่อสายแจ๊คสัญญาณเสียงออก (ช่องต่อ) ของอุปกรณ์กับช่อง HDMI 3 AUDIO IN / HDMI 1 AUDIO IN
  สามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ ให้ดู คู่มืออ้างอิง เพื่อตรวจเช็คว่าทีวีของท่านรองรับ HDMI 3 AUDIO IN / HDMI 1 AUDIO INหรือไม่

การเชื่อมต่อวิดีโอคอมโพเนนต์

หากเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD ของท่านมีพอร์ตวิดีโอคอมโพเนนต์ (ช่องต่อ) ให้เชื่อมต่อกับทีวีโดยใช้สายวิดีโอคอมโพเนนต์และสายสัญญาณเสียง

 1. เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD (เหมือนกับการเชื่อมต่อกล่อง set-top box)
 2. สายวิดีโอคอมโพเนนต์ (ไม่ให้มาด้วย)
 3. สายสัญญาณเสียง (ไม่ให้มาด้วย)

การเชื่อมต่อแบบคอมโพสิท

หากเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD ของท่านมีพอร์ตคอมโพสิท (ช่องต่อ) ให้เชื่อมต่อโดยใช้สายวิดีโอ/เสียงคอมโพสิท

 1. เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD (เหมือนกับการเชื่อมต่อกล่อง set-top box)
 2. สายวิดีโอ/เสียงคอมโพสิท (ไม่ให้มาด้วย)

หากใช้ สายต่ออนาล็อก

 1. เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์/DVD (เหมือนกับการเชื่อมต่อกล่อง set-top box)
 2. สายต่ออนาล็อก (ที่ให้มา)*
 3. สาย RCA (ไม่ให้มาด้วย)

* สายต่ออนาล็อก ให้มาในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ