พิมพ์

ข้อมูลจำเพาะของสัญญาณวิดีโอคอมพิวเตอร์

(ความละเอียด, ความถี่แนวนอน/ความถี่แนวตั้ง)

 • 640 x 480, 31.5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37.9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48.4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67.5 kHz/75 Hz (รุ่น Full HD 2K หรือรุ่น 4K เท่านั้น)
 • 1280 x 1024, 64.0 kHz/60 Hz (รุ่น Full HD 2K หรือรุ่น 4K เท่านั้น)
 • 1600 x 900, 56.0 kHz/60 Hz (รุ่น Full HD 2K หรือรุ่น 4K เท่านั้น)
 • 1680 x 1050, 65.3 kHz/60 Hz (รุ่น Full HD 2K หรือรุ่น 4K เท่านั้น)
 • 1920 x 1080, 67.5 kHz/60 Hz (รุ่น Full HD 2K หรือรุ่น 4K เท่านั้น)*

* สัญญาณเวลา 1080p ที่ส่งไปยังช่องสัญญาณเข้า HDMI จะได้รับการประมวลผลเสมือนเป็นสัญญาณเวลาวิดีโอไม่ใช่สัญญาณเวลาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีผลต่อการตั้งค่า [จอภาพ] ใน [ตั้งค่าภาพ] การรับชมเนื้อหาในคอมพิวเตอร์ ให้ตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น [เต็มจอ] และ [บริเวณแสดงภาพ] เป็น [เต็มพิกเซล] (รุ่น 2K) หรือ [+1] (รุ่น 4K) ([บริเวณแสดงภาพ] สามารถกำหนดค่าได้เมื่อปิดใช้งาน [บริเวณแสดงภาพอัตโนมัติ] เท่านั้น)

สัญญาณวิดีโอเข้าอื่นๆ

รูปแบบวิดีโอต่อไปนี้สามารถแสดงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์ของท่าน

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30Hz, 720p/50Hz*1, 720p/60Hz
 • 1080i/50Hz*1, 1080i/60Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30Hz, 1080p/50Hz*1, 1080p/60Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz (รุ่น 4K เท่านั้น)
 • 3840 x 2160p/50Hz*1*3, 3840 x 2160p/60Hz*3 (รุ่น 4K เท่านั้น)
 • 4096 x 2160p/24Hz*2 (รุ่น 4K เท่านั้น)
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60Hz*2*3 (รุ่น 4K เท่านั้น)

*1 ไม่รองรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท้องที่/ประเทศของท่าน

*2 เมื่ออินพุต 4096 x 2160p และตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น [ปกติ] ความละเอียดภาพจะแสดงเป็น 3840 x 2160p
การแสดงขนาด 4096 x 2160p ให้ตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น [เต็มจอ 1] หรือ [เต็มจอ 2]

*3 รองรับด้วย HDMI 2/3 เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

หมายเหตุ

 • สัญญาณออกขนาด 1920 x 1080/60 Hz อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของท่าน สัญญาณออกแท้จริงอาจจะต่างออกไป แม้ว่าจะเลือกสัญญาณออกขนาด 1920 x 1080/60 Hz ไว้แล้ว ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ จากนั้นตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของท่านให้ใช้สัญญาณวิดีโออื่น