พิมพ์

การใช้ Wi-Fi Direct ในการเชื่อมต่อทีวี (ไม่ต้องใช้เร้าท์เตอร์ไร้สาย)

ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีแบบไร้สายโดยไม่ต้องใช้เร้าท์เตอร์ไร้สาย จากนั้นสตรีมวิดีโอ ภาพถ่าย และเพลงที่จัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านไปยังทีวีโดยตรงได้

 1. การเปิดใช้งาน [Wi‑Fi Direct] ให้กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct]
 2. เลือก [การตั้งค่า Wi‑Fi Direct]
 3. เลือกชื่อทีวีที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีด้วยอุปกรณ์ Wi-Fi Direct
  หากอุปกรณ์ไม่รองรับ Wi-Fi Direct ให้เลือก [แสดงเครือข่าย (SSID)/รหัสผ่าน]
 4. ใช้งานอุปกรณ์ Wi-Fi Direct/Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับทีวี
 5. ส่งเนื้อหาจากอุปกรณ์ Wi-Fi Direct/Wi-Fi ไปยังทีวี
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์

หากการเชื่อมต่อล้มเหลว

เมื่อหน้าจอพร้อมใช้งานสำหรับการตั้งค่า Wi-Fi Direct ปรากฏขึ้น ให้เลือก [แสดงเครือข่าย (SSID)/รหัสผ่าน] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุด 10 เครื่อง การเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มในขณะที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่แล้ว 10 ตัว ให้ถอดอุปกรณ์ตัวที่ไม่จำเป็นออก จากนั้นจึงเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น

การเปลี่ยนชื่อทีวีที่แสดงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เกี่ยวกับ] — [ชื่ออุปกรณ์]

การแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่/ยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [Wi‑Fi Direct] — [ตั้งค่าแบบแอดวานซ์] — [แสดง/ลบรายการเครื่องมือ]

การยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์จากรายชื่อที่ต้องการลบ จากนั้นกดปุ่ม จากนั้นเลือก [ใช่] ในหน้าจอยืนยัน

การยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ทั้งหมด ให้เลือก [ลบทั้งหมด] จากรายชื่อ จากนั้น [ใช่] ในหน้าจอยืนยัน

การเปลี่ยนการตั้งค่าคลื่นความถี่ (สำหรับผู้ชำนาญ)

เมื่อทีวีของท่านไม่ได้เชื่อมต่อกับเร้าท์เตอร์แบบไร้สาย ท่านสามารถเลือกคลื่นความถี่การสื่อสารแบบไร้สายสำหรับฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct ได้ กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [Wi‑Fi Direct] — [ตั้งค่าแบบแอดวานซ์] — [การตั้งค่าย่านความถี่]

[อัตโนมัติ]
ใช้ตัวเลือกนี้เสมอ จะเลือกคลื่นความถี่ที่เหมาะสมสำหรับฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct โดยอัตโนมัติ
[อัตโนมัติ (ย่าน 2.4GHz)]
ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับคลื่นความถี่ 2.4GHz เท่านั้น ตัวเลือกนี้อาจรองรับอุปกรณ์ได้มากกว่าตัวเลือกอื่นๆ
[อัตโนมัติ (ย่าน 5GHz)]
ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับคลื่นความถี่ 5GHz เท่านั้น ตัวเลือกนี้อาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอสตรีม

โปรดทราบว่าเมื่อท่านเลือกตัวเลือกนี้ ทีวีจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับเพียงคลื่นความถี่ 2.4GHz เท่านั้น

[ปรับตั้งเอง]
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกช่องไร้สายที่กำหนด

คำแนะนำ

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลื่นความถี่การสื่อสารแบบไร้สายที่รองรับของอุปกรณ์ของท่าน ให้ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของท่าน
 • แถบคลื่นความถี่ 5GHz อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับท้องที่/ประเทศของท่าน หากไม่รองรับแถบคลื่นความถี่ 5GHz ท่านจะสามารถใช้งานได้เฉพาะ [อัตโนมัติ] และ [ปรับตั้งเอง] เท่านั้น

หมายเหตุ

 • หากเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเร้าท์เตอร์ไร้สายที่ 5GHz:
  • การเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ 5GHz จะถูกตัดการเชื่อมต่อเมื่อเลือก [การตั้งค่า Wi‑Fi Direct] ในระหว่างที่ตัดการเชื่อมต่อ การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตจะหยุดลง
  • การเชื่อมต่อจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งโดยอัตโนมัติหลังจากที่ออกจาก [การตั้งค่า Wi‑Fi Direct]
 • แถบคลื่นความถี่ 5GHz อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับท้องที่/ประเทศของท่าน