พิมพ์

การปรับการตั้งค่าเครือข่ายที่บ้าน

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าเครือข่ายที่บ้านต่อไปนี้ได้

การตรวจสอบการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [ตั้งค่าเครือข่ายที่บ้าน] — [การวิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์] — ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการวิเคราะห์

การใช้ฟังก์ชั่น renderer

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [ตั้งค่าเครือข่ายที่บ้าน] — [Renderer] — ตัวเลือกที่ต้องการ

[ฟังก์ชั่น Renderer]
เปิดใช้งานฟังก์ชั่น renderer
ท่านสามารถเล่นไฟล์ภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอที่อยู่ในอุปกรณ์ควบคุม (เช่น กล้องดิจิตอล) บนหน้าจอทีวีได้โดยการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวโดยตรง
[การควบคุมเข้าถึง Renderer]
  • เลือก [สิทธิ์การเข้าถึงอัตโนมัติ] เพื่อเข้าใช้ทีวีโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ควบคุมเข้าใช้ทีวีครั้งแรก
  • เลือก [การตั้งค่าแบบเลือกปรับ] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตเข้าใช้ของอุปกรณ์ควบคุมแต่ละชิ้น

การใช้อุปกรณ์รีโมท

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [การตั้งค่าอุปกรณ์รีโมท] — ตัวเลือกที่ต้องการ

[ควบคุมจากระยะไกล]
สั่งการทำงานของทีวีจากอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้
[ยกเลิกลงทะเบียนอุปกรณ์รีโมท]
ยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อปิดใช้การสั่งการทำงานของทีวีจากอุปกรณ์ดังกล่าว