พิมพ์

[การตั้งค่าจอภาพขั้นสูง] (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

ตัวเลือกเหล่านี้สามารถใช้งานได้ในรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED และใช้เพื่อป้องกันอาการภาพค้างบนหน้าจอ

หากภาพเดิมปรากฏซ้ำๆ หรือปรากฏเป็นเวลานาน แสดงว่าอาจเกิดอาการภาพค้างบนหน้าจอ
ทีวีมี 2 ฟังก์ชั่น ได้แก่ [เลื่อนพิกเซล] และ [รีเฟรชจอภาพ] ที่ออกแบบมาเพื่อลดอาการภาพค้างบนหน้าจอ

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ] — [การตั้งค่าจอภาพขั้นสูง] — ตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

[เลื่อนพิกเซล]
เลื่อนภาพที่แสดงเป็นระยะสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอาการภาพค้างบนหน้าจอ ในสถานการณ์ปกติ ให้ใช้ทีวีโดยเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ไว้
[รีเฟรชจอภาพ]
ทำการรีเฟรชจอภาพด้วยตนเองเฉพาะเมื่ออาการภาพค้างบนหน้าจอสังเกตเห็นได้ชัดเท่านั้น

หมายเหตุ

  • ทำการรีเฟรชจอภาพเฉพาะเมื่ออาการภาพค้างบนหน้าจอสังเกตเห็นได้ชัดเท่านั้น โดยควรทำเพียงปีละครั้ง หลีกเลี่ยงการทำมากกว่าปีละครั้ง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของจอแสดงผลได้
  • การรีเฟรชจอภาพใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ อาจมีเส้นสีขาวปรากฏขึ้นบนหน้าจอในระหว่างการรีเฟรชจอภาพ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติของทีวี
  • ปรับอุณหภูมิเมื่ออยู่ระหว่าง 10°C ถึง 40°C หากอุณหภูมิห้องอยู่นอกช่วงนี้รีเฟรชของแผงอาจไม่สมบูรณ์