พิมพ์

การตั้งเวลา

การตั้งเวลาเปิด

การตั้งเวลาเปิดจะเปิดทีวีโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ระบุ เช่น เมื่อ รายการ ที่ท่านต้องการชมมาถึง นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้เป็นนาฬิกาปลุกได้

  1. กดปุ่ม HOME แล้วเลือก (ไอคอน แอป) จากโฮมเมนู และเลือก [ตั้งเวลา] — [ตั้งเวลาเปิด] — ตัวเลือกที่ต้องการจากรายการแอป
    หากรีโมทคอนโทรลที่ให้มานั้นมีปุ่ม APPS คุณสามารถกดปุ่ม APPS เพื่อให้แสดงรายการแอปได้

การตั้งเวลาปิด

การตั้งเวลาปิดจะปิดทีวีโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้

  1. กดปุ่ม HOME แล้วเลือก (ไอคอน แอป) จากโฮมเมนู และเลือก [ตั้งเวลา] — [ตั้งเวลาปิด] — ตัวเลือกที่ต้องการจากรายการแอป
    หากรีโมทคอนโทรลที่ให้มานั้นมีปุ่ม APPS คุณสามารถกดปุ่ม APPS เพื่อให้แสดงรายการแอปได้

หมายเหตุ

  • เมื่อท่านปิดทีวีและเปิดใหม่อีกครั้ง [ตั้งเวลาปิด] จะถูกตั้งค่าใหม่เป็น [ปิด]