พิมพ์

ไม่มี สี/ภาพมืด/สี เพี้ยน/ภาพสว่างเกินไป

ท่านสามารถปรับโทนสี ความสว่าง คุณภาพของภาพบนทีวีได้จาก [การปรับภาพ]

  • กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [การปรับภาพ] เพื่อทำการปรับค่า
  • หากท่านต้องการรีเซ็ตการตั้งค่า [การปรับภาพ] โปรดกดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง] — [ยกเลิก]
  • หากท่านตั้งค่า [ประหยัดพลังงาน] เป็น [น้อย] หรือ [มาก] ระดับสีดำจะเพิ่มขึ้น กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [พลังงาน] — [ระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม] — [ประหยัดพลังงาน] เป็น [ปิด] เพื่อเพิ่มความสว่างของหน้าจอ

หมายเหตุ

  • คุณภาพของภาพจะขึ้นอยู่กับสัญญาณภาพ
  • คุณภาพของภาพอาจดีขึ้นหากท่านเปลี่ยนใน [ตั้งค่าภาพ] ภายใต้ [การตั้งค่า]
    กดปุ่ม ACTION MENU เลือก [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง] และปรับ [สว่าง] หรือ [ความเปรียบต่าง]