พิมพ์

ภาพ 3D ไม่ปรากฏขึ้น เอฟเฟคท์ 3D อ่อน (รุ่น 3D เท่านั้น)

รุ่น 3D มี [การตั้งค่า 3D] ใน [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ]

 • หากแสดงภาพสองภาพแบบซ้าย-ขวา ให้กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [3D] — [การแสดง 3D] — [3D (ซ้าย‑ขวา)]
  หากแสดงภาพสองภาพแบบบน-ล่าง ให้กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [3D] — [การแสดง 3D] — [3D (บน-ล่าง)]
 • หากหน้าจอ [การแสดง 3D] ปรากฏขึ้น และภาพ 3D ไม่ปรากฏขึ้น ให้ปิดอุปกรณ์ที่เล่นเนื้อหา 3D ดังกล่าว แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
 • การมองเห็นเอฟเฟคท์ 3D ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป

สำหรับรุ่น 4K

 • ไม่สามารถแสดงสัญญาณแบบ 3D ของ 4K ได้
 • สำหรับรุ่นแว่นตาสามมิติแบบพาสซีฟ รับชมให้ตรงหน้าจอทีวี เอฟเฟคท์ 3D อาจแสดงออกมาไม่ชัดเจนนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่รับชม ปรับมุมในการรับชมให้ตรงกับหน้าจอ

สำหรับรุ่นแว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างทีวีและ แว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟ
 • เปลี่ยนแบตเตอรี่ใน แว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดการทำงานของ แว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟแล้ว
 • จำเป็นต้องทำการลงทะเบียน แว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟ ของท่านกับทีวีก่อนใช้งาน การใช้งานแว่นตานี้กับทีวีเครื่องอื่น จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนใหม่ ปิดแว่นตาก่อนทำการลงทะเบียนใหม่
 • อุปกรณ์ไร้สายหรือเตาไมโครเวฟอาจส่งผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่าง แว่นตาสามมิติ และทีวีเนื่องจากทีวีใช้แบนด์ 2.4GHz ในกรณีนี้ ให้ลองลงทะเบียนอีกครั้ง
 • หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่รองรับ 3D (เช่น ชุด โฮม เธียเตอร์) ระหว่างทีวีกับอุปกรณ์ที่รองรับ 3D ทีวีจะไม่แสดงภาพ 3D เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ 3D เข้ากับทีวีโดยตรงผ่าน สาย HIGH SPEED HDMI ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีโลโก้ HDMI