พิมพ์

แถบสีดำจะปรากฏขึ้นที่ขอบทั้งสองด้านของจอภาพเมื่อรับชมภาพแบบ 3D (รุ่น 3D เท่านั้น)

รุ่น 3D มี [การตั้งค่า 3D] ใน [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ]

  • แถบสีดำจะปรากฏขึ้นที่ขอบทั้งสองด้านของจอภาพเนื่องจากการประมวลผลสัญญาณ 3D เมื่อทำการปรับความลึกของภาพ 3D ใน [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ] — [การตั้งค่า 3D] — [ปรับความลึก 3D]