พิมพ์

ข้อความเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นขออนุญาตในการเข้าใช้ฟังก์ชั่นทีวีปรากฏขึ้น

  • เลือกว่าจะอนุญาตการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นไปยังฟังก์ชั่นที่แสดงหรือไม่
  • ท่านสามารถตรวจสอบรายการของการอนุญาตแอพพลิเคชั่นที่จัดหมวดหมู่ด้วยฟังก์ชั่นทีวี และเปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตสำหรับแต่ละแอพพลิเคชั่น กดปุ่ม HOME เลือก [การตั้งค่า] — [แอป] — [สิทธิ์ของแอป] — ฟังก์ชั่นทีวีที่ต้องการ