พิมพ์

หน้าจอมืดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

  • หากทั้งภาพหรือบางส่วนของภาพยังคงหยุดนิ่ง หน้าจอจะค่อยๆ มืดขึ้นเพื่อลดอาการภาพค้างบนหน้าจอ ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการปกป้องจอแสดงผล ไม่ใช่การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด