พิมพ์

เส้นสีขาวปรากฏขึ้นบนหน้าจอ (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

  • การรีเฟรชจอภาพจะทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานทีวีเป็นเวลานานเพื่อลดอาการภาพค้างบนหน้าจอ การรีเฟรชจอภาพจะเริ่มต้นหลังจากปิดทีวีและใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์ อาจมีเส้นสีขาวปรากฏขึ้นบนหน้าจอในระหว่างการรีเฟรชจอภาพ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติของทีวี