พิมพ์

การรีเฟรชจอภาพไม่สมบูรณ์ (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

  • การรีเฟรชจอภาพจะทำงานเมื่ออุณหภูมิห้องอยู่ระหว่าง 10°C ถึง 40°C หากอุณหภูมิห้องอยู่นอกช่วงค่านี้ในระหว่างการรีเฟรชจอภาพ การดำเนินการจะไม่สำเร็จและข้อความจะแสดงขึ้น หากข้อความแสดงขึ้น ให้ตรวจสอบอุณหภูมิของห้อง