พิมพ์

การรีเฟรชจอภาพไม่สมบูรณ์ (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

  • หากอุณหภูมิห้องอยู่นอกช่วงค่า 10°C และ 40°C ในระหว่างการรีเฟรชจอภาพ การดำเนินการจะไม่สำเร็จและข้อความจะแสดงขึ้น หากข้อความแสดงขึ้น ให้ตรวจสอบอุณหภูมิของห้อง