พิมพ์

จอภาพเปลี่ยนเป็นวิดีโอที่ท่านไม่รู้จัก อย่างกะทันหัน ขณะรับชมทีวี

ในกรณีนี้ ทีวีอาจอยู่ในโหมดตัวอย่าง ลองออกจากโหมดตัวอย่าง

  • กดปุ่ม ACTION MENU บนรีโมทคอนโทรลและเลือก [งดเล่นตัวอย่าง] จากนั้นกดปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรลและเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่าโหมดร้านค้า] ปิดใช้งาน [โหมดตัวอย่าง] และ [โหมดรีเซ็ตภาพ]