พิมพ์

มีเพียงแต่สัญญาณรบกวนที่มีลักษณะเป็นจุดขาวหรือภาพสีดำเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

  • ตรวจสอบว่าได้ทำการปรับจูนอัตโนมัติหรือไม่
  • ตรวจสอบว่า สายอากาศ (เสาอากาศ) ขาดหรือหักหรือไม่
  • ตรวจสอบว่า สายอากาศ (เสาอากาศ) เสื่อมสภาพแล้วหรือไม่ (3-5 ปี สำหรับการใช้งานปกติ, 1-2 ปี สำหรับการใช้งานใกล้ทะเล)