พิมพ์

ช่องสัญญาณดิจิตอลบางช่องหายไป

การเปลี่ยนช่วงการปรับจูน (ใช้งานได้ในบางท้องที่/ประเทศ)

กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าช่อง] — [ตั้งค่าดิจิตอล] — [ดิจิตอลจูนนิ่ง] — [ช่วงการปรับช่องอัตโนมัติ]

[ปกติ]
ค้นหาช่องที่สามารถรับชมได้ภายในท้องที่/ประเทศของท่าน
[เต็ม]
ค้นหาช่องที่สามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นท้องที่/ประเทศใด

การปรับปรุงบริการดิจิตอล

ท่านสามารถดำเนินการ [ปรับช่องอัตโนมัติแบบดิจิตอล] หลังจากย้ายไปยังที่พักอาศัยใหม่ เปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือเพื่อค้นหาช่องที่เพิ่งเปิดใหม่ได้

การปรับตั้งการปรับปรุงบริการอัตโนมัติ

เราแนะนำให้ท่านตั้งค่า [อัพเดทการบริการอัตโนมัติ] เป็น [เปิด] เพื่อให้สามารถเพิ่มบริการดิจิตอลใหม่ๆ โดยอัตโนมัติเมื่อสามารถใช้งานได้

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าช่อง] — [ตั้งค่าดิจิตอล] — [การตั้งค่าเทคนิค] — [อัพเดทการบริการอัตโนมัติ] — [เปิด]

หากตั้งค่าเป็น [ปิด] ท่านจะได้รับการแจ้งเมื่อมีบริการดิจิตอลใหม่ๆ ด้วยข้อความบนหน้าจอ และบริการเหล่านี้จะไม่เพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำ

  • ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้ในบางท้องที่/ประเทศ หากไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้งาน [ปรับช่องอัตโนมัติแบบดิจิตอล] เพื่อเพิ่มบริการใหม่ๆ