พิมพ์

เสียงรบกวน

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สายโคแอกเชียล 75 โอห์ม คุณภาพสูงเชื่อมต่อกับ สายอากาศ (เสาอากาศ)
  • ขยับ สายอากาศ (เสาอากาศ) ให้ห่างจากสายสัญญาณเชื่อมต่ออื่นๆ
  • เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนทีวี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ สายอากาศ (เสาอากาศ) ที่ไม่ชำรุดเสียหาย