พิมพ์

ไม่สามารถปรับระดับเสียงของหูฟัง/อุปกรณ์เสียงบลูทูธ ได้

  • หากท่านไม่สามารถปรับระดับเสียงของหูฟัง หรืออุปกรณ์เสียงบลูทูธ ด้วยปุ่ม Volume+/- ได้ ให้กดปุ่ม ACTION MENU และเลือก [ระดับเสียงหูฟัง]/[ระดับ Bluetooth]

รุ่นที่รองรับบลูทูธ A2DP ที่สามารถใช้อุปกรณ์เสียงบลูทูธได้มี [A/V sync] ใน [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง]