พิมพ์

ท่านไม่สามารถเปิดแว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟ (รุ่น 3D เท่านั้น)

  • เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ใช้ร่วมกับ TDG-BT400A/BT500A เท่านั้น)
    1. กดปุ่มปลดล็อกโดยใช้ปลายปากกา เป็นต้น แล้วดึงถาดใส่แบตเตอรี่ออก
    2. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หลังจากนั้น อย่าลืมใส่ถาดใส่แบตเตอรี่จนกระทั่งล็อกเข้าที่อีกครั้ง
      1. CR2025 ด้าน (-)