พิมพ์

หลังจากเปิดทีวี ทีวีปิดในทันที (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

ในกรณีนี้ ทีวีอาจอยู่ในโหมดรีเซ็ตภาพ เมื่อเปิดใช้งานโหมดรีเซ็ตภาพแล้ว ทีวีจะปิดประมาณ 10 นาทีหลังจากที่เปิด จากนั้นจะเปิดอีกครั้งเพื่อลดอาการภาพค้างบนหน้าจอ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติของทีวี

เปิดทีวีอีกครั้งโดยใช้รีโมทคอนโทรลและปิดใช้งานโหมดรีเซ็ตภาพ

  • กดปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรลและเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่าโหมดร้านค้า] ปิดใช้งาน [โหมดรีเซ็ตภาพ]