พิมพ์

ท่านไม่สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ในโฮมเมนู

  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ