พิมพ์

ท่านไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์ BRAVIA Sync HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับ BRAVIA Sync
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า [การควบคุมสำหรับ HDMI] ของอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Syncและตั้งค่า [การตั้งค่า BRAVIA Sync] — [การควบคุม BRAVIA Sync] ของทีวี