พิมพ์

ท่านไม่สามารถควบคุม AV รีซีฟเวอร์เครื่องที่สอง

  • สามารถใช้ได้แต่ AV รีซีฟเวอร์ที่รองรับ BRAVIA Sync ได้เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้น